rehabilitacja

Na czym polega rehabilitacja?

Rehabilitacja jest to nic innego jak kompleksowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej bądź posiadającej różne deficyty. Postępowanie ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, a również zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi …

Na czym polega rehabilitacja? Read More »